Een groenzone voor Dudzele!

Cathemgoed is de naam van de groenzone die over enkele jaren Dudzele zal afschermen van de A11.
De terreinwerken voor de aanleg van het Cathemgoed starten in het najaar van 2019.

Cathemgoed? Ooit van gehoord?

Bent u inwoner van Dudzele? Dan wordt Cathemgoed binnenkort uw achtertuin! In deze website vindt u de nodige info over de nieuwe groenzone.

Tussen havenweg en Dudzele

Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de havenweg en het dorpscentrum. In het kader van de uitbreiding van de haven van Zeebrugge en de aanleg van de A11, besliste de Vlaamse overheid om mee op vraag van veel inwoners, Dudzele visueel ‘af te schermen’ van de haven.

Inwoners bepalen wat het wordt!

Hoe Cathemgoed er zal uitzien? Daar kon elke inwoner van Dudzele, jong of oud, échte Dudzelenaar of nieuwe inwoner … mee over nadenken. Nu zijn de plannen klaar en is de bouwvergunning verleend.

11
okt

Start werken Cathemgoed op 15 oktober 2019

Op dinsdag 15 oktober wordt gestart met de terreinwerken voor de aanleg van het Cathemgoed.  De aannemer begint met de aanleg van het Cathemgoedbos en de omgeving ervan.

Lees verder →
18
mrt

Aanleg Cathemgoed start in najaar 2019

In het najaar van 2019 wordt gestart met de terreinwerken voor de aanleg van het Cathemgoed. Het buurtpark Cathemgoed vormt een buffer tussen het dorp van Dudzele en de A11. Deze nieuwe groenzone zal uit 3 delen bestaan: een park, een boomgaard en een bos. Eerste fase in 2019 In een eerste fase zullen alle […]

Lees verder →
07
dec

Bouwvergunning voor Cathemgoed is binnen!

Op 25 oktober 2017 heeft het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid een bouwvergunning verleend voor alle werken die nodig zijn om het Cathemgoed aan te leggen. De Vlaamse Landmaatschappij kan nu een openbare aanbesteding doen om een aannemer te vinden, en ze kan de nodige financiële middelen laten vastleggen. Dat betekent dat de terreinwerken wellicht in […]

Lees verder →
19
apr

Kom de plannen voor Cathemgoed bekijken

De bouwvergunningsaanvraag voor de aanleg van het Cathemgoed is ingediend. Naar aanleiding daarvan loopt van 2 tot en met 31 mei 2017 een openbaar onderzoek over de plannen voor het Cathemgoed. U vindt in die periode  een vereenvoudigd bouwplan in zaal De Polder, Stokerij 10 in Dudzele. de volledige plannen in het Huis van […]

Lees verder →
18
apr

Cathemgoed, hét plan

Zo zal het Cathemgoed eruit zien: De parkzone komt langs de Zwaanhofstraat te liggen. Blikvanger wordt de Cathemgoed-mote. In de middeleeuwse polders legde men “motes” aan: heuvels die dienden als toevluchtsoord voor schaapherders bij hoogtij. De naam Cathemgoed verwijst naar de voormalige Cathemhoeve, die op een mote lag waar nu het havengebied van Zeebrugge is. […]

Lees verder →
25
sep

Cathemgoed wordt écht!

Ondertussen is het al twee jaar geleden dat er in de gemeente een tiental ‘Praten met Maten’-sessies werden georganiseerd. Dudzelenaars nodigden toen buren, vrienden, collega’s, … uit om samen voorstellen uit te werken voor de inrichting van Cathemgoed. Sindsdien is achter de schermen heel wat werk verzet. Op donderdag 9 oktober 2014 stellen we om […]

Lees verder →
06
aug

Ontwerp Cathemgoed in opmaak

De Vlaamse Landmaatschappij heeft Bureau Bas Smets aangeduid als ontwerper voor het Cathemgoed (www.bassmets.be). De ontwerpopdracht is gestart in eind mei 2014. In september 2014 zal het voorontwerp voorgesteld worden aan de “Maten” van het Cathemgoed, daarna aan de bevolking van Dudzele. Het is de bedoeling dat de werken aan het Cathemgoed in het voorjaar […]

Lees verder →
04
mrt

Werken A11 starten

De werken aan de A11 starten binnenkort. De werken zijn gespreid over verschillende werfzones en nemen in totaal 42 maanden in beslag. In het najaar van 2017 zal de A11 in gebruik kunnen genomen worden. Aangezien deze werken toch wel hinder met zich kan meebrengen, heeft Agentschap Wegen en Verkeer een website opgemaakt waarop u […]

Lees verder →
02
jul

RUP Buffer Dudzele in opmaak

Het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Buffer Dudzele, opgemaakt door de Stad Brugge, is op 21 juni principieel goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen van Brugge. Via het RUP wordt de nieuwe bestemming van de gronden van het Cathemgoed definitief vastgelegd. Dit RUP is ruimer dan het gebied waar de VLM i.s.m. […]

Lees verder →
19
jun

Infomarkt A11 op 22 juni

Elke inwoner van Dudzele kreeg onlangs een uitnodiging in de bus voor de infomarkt over de A11 op zaterdagnamiddag 22 juni in zaal De Polder. Ook VLM zal daar aanwezig zijn. Je kan bij Wim Van Isacker terecht met alle vragen rond Cathemgoed.

Lees verder →