Nieuws

Aanleg Cathemgoed start in najaar 2019


In het najaar van 2019 wordt gestart met de terreinwerken voor de aanleg van het Cathemgoed. Het buurtpark Cathemgoed vormt een buffer tussen het dorp van Dudzele en de A11. Deze nieuwe groenzone zal uit 3 delen bestaan: een park, een boomgaard en een bos.

Eerste fase in 2019

In een eerste fase zullen alle werken uitgevoerd worden ten oosten van de Zwaanhofstraat. Ze lopen volgens de planning tot eind 2019. In deze eerste fase zitten volgende onderdelen:

  • de aanleg van een dorpsboomgaard met hoogstamfruitbomen, plukfruit, picknickbanken achter de huizen langs de Zwaanhofstraat-Westkapelse Steenweg;
  • de aanleg van een wandelpad tussen de Zwaanhofstraat, Vaneweg en de Kasteelstraat. Het zal tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg verhard worden voor een goede toegankelijkheid;
  • de aanleg van een bufferbos langs de Vaneweg;
  • de aanleg van een wandelpad tussen het bufferbos en de Westkapelse Steenweg.

Klik hier om de kaart groter te zien. 

Tweede fase in 2020

Voor de tweede fase, de werken ten westen van de Zwaanhofstraat, moest een bijkomende omgevingsvergunning aangevraagd worden. Deze werkzaamheden zullen wellicht starten in het voorjaar van 2020 en eind 2020 klaar zijn. In deze fase zitten:

  • de aanleg van een fiets- en wandelverbinding tussen het Dudzeels Neerhof en de Zwaanhofstraat;
  • de aanleg van een mote (een cirkelvormige verhoging in het landschap die verwijst naar de plek waar de eerste bewoners van de polders beschutting zochten tegen de opkomende zee), vijver en park langs de Zwaanhofstraat.

 

Voorgeschiedenis

Bij de aanleg van de A11 – die al bijna twee jaar in gebruik is – is beslist dat een bufferzone zou worden aangelegd tussen het dorp Dudzele en de A11. In 2012-2013 heeft de Vlaamse Landmaatschappij samen met de bevolking van Dudzele en de stad Brugge onderzocht hoe de bufferzone het best kan worden ingericht. De uitkomst was een buurtpark dat zoveel mogelijk door de inwoners kan worden gebruikt. Het kreeg de naam “Cathemgoed”, verwijzend naar de Cathemhoeve, een historische boerderij met mote die verdwenen is door de aanleg van de haven van Zeebrugge.

Daarna begon de Vlaamse Landmaatschappij onderhandelingen voor de grondaankopen. Er is gekozen om zo weinig mogelijk te onteigenen en zoveel mogelijk samen te werken met de eigenaars. De stad Brugge heeft ondertussen een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt en het gerenommeerde Bureau Bas Smets heeft een technisch ontwerp gemaakt voor de inrichting van het Cathemgoed.

De Vlaamse Landmaatschappij heeft ongeveer 14 ha gronden aangekocht voor de realisatie van het Cathemgoed. Er was een ruiloperatie van gronden nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Die heeft vertraging opgelopen en daarom is beslist om de uitvoering gefaseerd aan te pakken.

 

Meer info

Wim Van Isacker, projectleider, wim.vanisacker@vlm.be, tel. 0492 72 29 73

Pieter Balliauw, leiding terreinwerken, pieter.balliauw@vlm.be, tel. 09 244 85 10