What’s in a name?

De Heemkring Dudzele is een heel actieve organisatie. De vereniging werkt rond de heemkundige geschiedenis van het polderdorp.

Op eigen initiatief heeft de Heemkring nagedacht over een naam voor het gebied tussen de havenweg en het dorp. Ze doken de geschiedenis in en zijn op zoek gegaan naar geschikte toponiemen. Eén van de meest in het oog springende plaatsnamen uit de omgeving was ‘Cathem’ (spreek uit met een lange aa).

Er is de ‘Cathemhoeve’, wellicht de oudste nederzetting in Dudzele. De naam duikt voor het eerst op in geschriften uit het jaar 1260. Het was een langgevelhoeve met een woonhuis, een (wagen)schuur en een stal. De schuur en de stal werden gesloopt in 1976, de rest in 1985. Het woord ‘cate’ of ‘cote’ betekent trouwens kleine boerderij.

Foto hoeve Cathem – circa 1984 (foto Heemkring Dudzele)

Circa 300 meter verder ligt de ‘Cathem Mote’. Deze vluchtheuvel uit de 11e eeuw is het bewijs dat er toen reeds mensen en dieren in deze vlakte aanwezig waren. Het was de enige manier om het vee te beschermen tegen overstromingen. Uit opgravingen blijkt dat er een houten gebouw – wellicht een stal – heeft gestaan. In en rond Dudzele vindt u trouwens wel meer van deze moten of terpen (ringgrachten of wallen).

Cathemmote – circa 1975 (foto Heemkring Dudzele)

Dat ‘Cathem’ moest voorkomen in de naam van het gebied stond in de sterren geschreven. ‘Cathemgoed’ is uiteindelijk als winnaar uit de bus gekomen. Een gebied met een gevarieerd landschap van bosjes, weilanden, akkers, wandelpaden, speelzones, …. een ‘goed’ dus. Maak u Cathemgoed maar eigen, het wordt binnen enkele jaren ‘the place to be’ in de gemeente!

Alvast een pluim voor de Heemkring Dudzele voor de mooie en betekenisvolle naam.