Nieuws

Cathemgoed wordt écht!

Ondertussen is het al twee jaar geleden dat er in de gemeente een tiental ‘Praten met Maten’-sessies werden georganiseerd. Dudzelenaars nodigden toen buren, vrienden, collega’s, … uit om samen voorstellen uit te werken voor de inrichting van Cathemgoed.

Sindsdien is achter de schermen heel wat werk verzet. Op donderdag 9 oktober 2014 stellen we om 19u30 in De Polder graag de concrete plannen voor de inrichting van Cathemgoed voor. Elke inwoner kreeg hiervoor een uitnodiging in de bus.

Iedereen is er van harte welkom!