Nieuws

Werken A11 starten

De werken aan de A11 starten binnenkort. De werken zijn gespreid over verschillende werfzones en nemen in totaal 42 maanden in beslag. In het najaar van 2017 zal de A11 in gebruik kunnen genomen worden.

Aangezien deze werken toch wel hinder met zich kan meebrengen, heeft Agentschap Wegen en Verkeer een website opgemaakt waarop u op de hoogte kunt blijven van de voortgang en de planning van deze werken. U vindt daarvoor alle informatie op www.a11verbindt.be

Daarnaast zijn er ook 2 infoavonden gepland, waarvan één in Dudzele. De info-avond gaat door op woensdag 12 maart, om 19:30, in zaal De Polder in Dudzele.