Praten met Maten

Hoe Cathemgoed er moet uitzien, was het onderwerp van intensief overleg met de inwoners van Dudzele. Hiervoor organiseerden we ‘Praten met Maten’.

Tijdens ‘Praten met Maten’ zaten maximum een 12-tal ‘maten’ rond de tafel om samen een ontwerp te maken van het gebied. Wij (het projectteam) zorgden voor een gespreksleider, een tekenaar en al het nodige materiaal. En natuurlijk ook voor een hapje en een drankje!

Na een korte inleiding (situering gebied, randvoorwaarden invulling, wat kan wel/wat kan niet) startte de groep met ontwerpen. Het eindresultaat van iedere ‘Praten met Maten’ was een door onze tekenaar geschetst voorstel van inrichting van Cathemgoed. Dit voorstel werd gepresenteerd en afgewogen tijdens het tweede forum van het project op zondagvoormiddag 24 juni 2012.

9 x Praten met Maten

In mei werden negen ‘Praten met Maten’-avonden georganiseerd. Telkens kwamen een 12-tal Dudzeelse maten (m/v) samen in café De Drie Zwanen, het repetitielokaal van harmonie De Poldergalm, de kantine van de voetbalclub, het KSA-lokaal, … of bij iemand thuis.

De opdracht was steeds dezelfde: in een tweetal uur schetsen hoe Cathemgoed er zou kunnen uitzien. Niet geheel vrijblijvend natuurlijk, het voorstel moest aan enkele voorwaarden voldoen.

Kort samengevat kwam dit hier op neer:

 • 10 van de 30 hectaren krijgen een nieuwe bestemming. De overige 20 hectaren blijven landbouwgrond.
 • Cathemgoed wordt door middel van ‘groen’ visueel afgeschermd van de toekomstige A11.
 • Cathemgoed is er voor de inwoners van Dudzele: om te spelen, te wandelen, te sporten … of gewoon om te genieten van de natuur. Een rustig gebied dus.

Volgende verenigingen of maten organiseerden een Praten met Maten

 1. de Landelijke Gilde Dudzele
 2. KAV & KVLV Dudzele
 3. de krachtbal, voetbalclub en de cyclotoeristen van Dudzele
 4. Heemkring Dudzele en Koninklijke Harmonie Poldergalm
 5. KSA Sint-Lenaert Dudzele
 6. Natuurpunt
 7. Wijkcomité Neerhof en Opperhof
 8. jonge Dudzelenaars
 9. Dudzele centrum

 

9 ontwerpschetsen van Cathemgoed

Alle negen Praten met Maten eindigden in een ontwerpschets voor Cathemgoed.

 

Dit is de huidige toestand

 

En dit zijn de 9 ontwerpschetsen